สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 102200

โทร 02-972-7200 ต่อ 141
โทรสาร 0-2972-7200 ต่อ 185

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม