ประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

     ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561  ได้มีการจัดการประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในวาระที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล กรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ท่านพลตำรวจตรี ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นายศิริ สาระผล กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ  นายศักดินา รักษ์อุดมการณ์ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะการกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้