นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2561

     ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  พลตำรวจตรี ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าร่วมให้แสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษา ในพิธีปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560