ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เอสแบค สะพานใหม่ และ พล.ต.ต.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าร่วมรับรางวัล “เพชรกนกและกนกนาคราช”

     เมื่อเย็นวันนี้ (27 เม.ย.61) สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในงานมอบรางวัลเชิดชูบุคคลผู้ทำคุณความดีเป็นศรีแก่แผ่นดิน จากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ ‘รางวัลเพชรกนก’ และ ‘รางวัลกนกนาคราช’ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ โดย ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวสุนทรพจน์ดังมีใจความตอนหนึ่งว่า :

     “การประกาศเกียรติคุณ ‘รางวัลเพชรกนก’ และ ‘รางวัลกนกนาคราช’ ที่ทุกท่านได้รับในวันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สังคมของคนเป็นจำนวนมากมีความตระหนักและอยากร่วมกันเสริมสร้างกำลังใจให้กับท่าน อันมีความหมายอย่างยิ่งและความตั้งใจจริงจากผู้จัดโครงการและการเลือกเฟ้นตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณ อันเปี่ยมด้วยความตั้งใจ ความสามารถ ความเสียสละ และความมีเมตตากรุณา บ้างเป็นผู้พิพากษา นักพัฒนาสังคม เป็นข้าราชการพลเรือน ครู ทหาร ตำรวจ แพทย์ ผู้กำกับการแสดง ผู้ประพันธ์บท เหล่าศิลปินดารา ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ สื่อมวลชน ผู้บริหารภาคเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานห้างร้าน พนักงานธนาคาร พนักงานขับรถแท๊กซี่ พนักงานร้านเบเกอรี่ ฯลฯ แต่ทุกคน คือ คนไทยใต้ร่มพระบารมีเดียวกัน มีความเท่าเทียมกันในความเป็นพลเมืองดีของชาติ ปราศจากท่านคนดีย่อมไม่มีที่ยืน กับอีกทั้งไม่มีแบบอย่างของความดี ความวิริยะอุตสาหะ และความยั่งยืนในการกระทำความดี อันถือเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันที่เราทุกคนต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หวังว่าวันนี้ทุกท่านคงได้ประจักษ์แล้วว่า เราทุกคนขอร่วมเป็นกำลังใจกับท่าน เพื่อให้ท่านมุ่งมั่นทำความดีเพื่อส่วนรวมตามสาขาอาชีพที่ท่านมีความรอบรู้ มีความชำนาญการ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติสืบไป”

    ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เอสแบค สะพานใหม่ และ พล.ต.ต.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าร่วมรับรางวัล “เพชรกนกและกนกนาคราช” ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติมา ณ โอกาสนี้ครับ