คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า แต่งกายชุดไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อร่วมย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

     ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล นำคณาจารย์ นักศึกษาไทย-จีน และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ แต่งกายชุดไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

     เมื่อช่วงค่ำ วันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบหมายให้ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์และนักศึกษาไทย,นักศึษาโครงการแลกเปลี่ยน ไทย- จีน ,คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ แต่งกายชุดไทย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เพื่อร่วมย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

     ก่อนไปเยี่ยมชมร้านต่างๆ ภูมิภาคและคณะ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว และแวะเยี่ยมเยียน ชมร้านต่างๆภายในงาน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุค แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบเนื่องมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม เคียงข้างพระวรกายด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดาร โดยมีการสาธิตงานศิลปาชีพ เช่น การปักผ้า สานย่านลิเภา ทำคร่ำ ทำเรือกอและจำลอง และทอผ้า โดยช่างฝีมือของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรของร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ที่มีผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ เสื้อ กระเป๋า สมุดไดอารี ขนมไทย รวมถึงร้านค้ารับเชิญต่าง ๆ ตลอดจนมีกิจกรรมถ่ายภาพจากช่างภาพจิตอาสา ทั้งนี้ เพื่อนำรายได้กลับคืนสู่ราษฎรในท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในทุกภูมิภาคต่อไป