ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

       ในวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 ได้มีจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ขึ้น ณ สโมสรราชพฤกษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล กรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พลตำรวจตรีปิยะ ต๊ะวิชัย นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คุณอรุณศรี จงเจียมจิตต์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คุณศิริ สาระผล กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะการกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีเนื้อหาในการประชุมเกียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ และการสนับสนุนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในการแข่งขันดิวิชั่น 2 ใน ปี พ.ศ.2561 นี้