ร่วมเป็นกำลังใจและ โหวต T19 น.ส.ภัทรภร สนธิภักดิ์ แพรวา ในการประกวด Thai Supermodel Contest 2018

     ร่วมเป็นกำลังใจและ โหวต T19 น.ส.ภัทรภร สนธิภักดิ์ แพรวา Miss.Freshman 2016 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ในการประกวด Thai Supermodel Contest 2018 ตำแหน่งพิเศษ DIGITAL’S CHOICE 2018

     #วิธีโหวดง่ายๆ เพียงกด like, share หรือ comment วิดีโอคลิปแนะนำตัวที่ https://goo.gl/2oau7b