ทีมฟุตบอลสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่แก่นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.ภูริพัฒน์ ประวัติรุ่งเรือง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ แด่ ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ท่านพลตำรวจตรี ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย เพื่อเป็นการขอบคุณรวมทั้งกล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561