นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบกระเช้าของขวัญส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ท่านพลตำรวจตรี ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย เข้ามอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ แด่ ท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อเป็นการขอบคุณรวมทั้งกล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561