นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงาน สานสัมพันธ์น้อง-พี่ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

     ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์น้อง-พี่ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรืองชั้น 5 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พร้อมทั้งฝากตัวเป็นศิษย์แก่คณะครูอาจารย์ทุกๆ ท่าน

     ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ท่านพลตำรวจตรี ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งได้กล่าวทักทายกับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นกันเอง

     และในช่วงรับประทานอาหารค่ำ ได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย สัมบัติเจริญ รุ่นพี่ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ พร้อมทั้ง ร่วมร้องเพลงภายในงานสร้างบรรยากาศครึกครื้นให้แก่ทุกคนที่เข้าร่วมงาน