คณะผู้บริหาร บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิด ท่านนายกสมาคมฯ

     วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ท่านพลตำรวจตรี ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พร้อมทั้งศิษย์ปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัยที่มีวันเกิดใดเดือนเดียวกัน

     โดยท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดี และได้กล่าวให้กำลังใจ กับศิษย์บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ให้ตั้งใจศึกษาและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด