ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมงาน Graduated Freshy 2017 “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ บัณฑิตวิทยาลัย”

เนื่องด้วย บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดงานโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จึงใคร่ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านๆ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยสนใจเข้าร่วม กิจกรรมสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/nWDqYD0rO3VvP5Dj2