นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

     ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู

      ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พลตำรวจตรี ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาในนามของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์