ขอเชิญช่วน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพทุกท่าน ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพทุกท่าน ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ให้บานสะพรั่ง เพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต